news


הפקולטה שמחה לארח בשבוע המחקר המסורתי 13 סטודנטים מצטיינים לקראת סיום תואר ראשון בפיזיקה מאוניברסיטאות ברחבי הארץ.

במהלך השבוע שוחחו הסטודנטים עם חוקרים מובילים בפקולטה וסיירו במעבדות מחקר מתקדמות. כל סטודנט חווה עבודה מעשית במיני-פרויקט וזכה לאירוח מלא המלווה בפעילויות חברתית מגבשות.

הסטודנטים שיתפו כי הם נהנו מאוד במהלך שבוע המחקר וכי יצרו קשרים עם חברי הסגל והמנחים בפרויקטים. "אני רואה את התוכנית ככזו שיוצרת הזדמנויות לסטודנטים המשתתפים בה. הזמינות של המרצים לשאלות ולדיון 'בגובה העיניים' אחרי ההרצאות היא בעלת חשיבות עליונה בעיניי, ואכן כך היה במהלך התוכנית", שיתף אחד המשתתפים. "נהניתי מאוד מביקורי המעבדה, הם היו מאוד מעניינים. כשרואים דברים בעיניים הם יותר ברורים", סיפרה סטודנטית אחרת.

 

אנו מודים לכל מי שלקח חלק בתוכנית ותרם להצלחתה, למרצים, לצוות הפקולטה ולמדריכים משתלמי הפקולטה אשר הקדישו מזמנם לסטודנטים.

אנו מאחלים לכל הסטודנטים הצלחה רבה בהמשך הדרך. אנו מצפים לראותכם בתואר מתקדם בפיזיקה בטכניון.