research bits

PodQuantum

מרכז הקוואנטום ע"ש הלן דילר השיק לאחרונה את ה PodQuantum (הסכת-קוונטים)

פודקאסט ייחודי בעברית החושף באוזני המאזינים את עולם הקוונטים מפי חוקרים בטכניון, ותיקים וצעירים כאחד, אשר משתפים בדרכם האישית והאקדמית, הישגים מחקריים וכן ראייתם לגבי עתיד תחום מדע הקוונטים.


מרכז הקוואנטום ע''ש הלן דילר בטכניון הוקם בתמיכתה של קרן הלן דילר, והוא עוסק בתמיכה ועידוד של מחקר בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים. במרכז חברות כ-50 קבוצות מחקר משש פקולטות שונות, בינהן הפקולטה לפיזיקה, העוסקים בתחומי המחשוב, הסימולציה, התקשורת, החישה והחומרים הקוונטיים. מטרת המרכז היא להציב את הטכניון ואת מדינת ישראל בחזית תחום מתפתח ואסטרטגי זה.


מנחה הפודקאסט, שי צסס, הוא סטודנט לדוקטורט בפקולטה להנדסת חשמל, מ-2016. שי מחזיק בתואר ראשון כפול, בפיזיקה ובהנדסת חשמל, וכשאינו מראיין אנשים בהתנדבות הוא חוקר העברת תכונות טופולוגיות בין אור לחומר בסקלה ננומטרית. על ייחודיות הסכת הקוונטים משתף שי "שמנו לב שהתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים נתפס מצד אחד כתחום לא ברור שקשה להיכנס אליו, ומאידך כתחום שלא ברור למה בכלל כדאי להיכנס אליו ומה האופציות עבור סטודנט בטכניון בפרט, ובישראל בכלל". "מטרת הפודקאסט", מוסיף שי "להגיש את המדע והמדענים לאוכלוסיית הדיוטות ככל האפשר, כדי שיראו שהשד לא נורא כ''כ, ובנוסף יזכו להיחשף לסיפורים מעניינים מאחורי הקלעים של המדע, באופן שלרוב לא עולה בהרצאות".


עד כה התפרסמו ארבעה הסכתים. הראשון בסדרה נערך עם פרופ' אמריטוס יוסי אברון מהפקולטה אשר מכהן כמנהל מרכז הקוואנטום ע''ש הלן דילר. בהסכת השני התארח פרופ' עידו קמינר מהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. ההסכת השלישי התקיים עם פרופ' מחקר מוטי שגב וההסכת הרביעי והאחרון התקיים עם חברת הסגל החדשה אנה קסלמן אשר הצטרפה לאחרונה לפקולטה לפיזיקה.


האזינו לשיחות המרתקות כאן