news

טקס מתרגלים מצטיינים - יונית מרדוקס-זקס

הפקולטה לפיזיקה מברכת את תלמידיה הזוכים בפרס המתרגל המצטיין שהוענק בטקס מתרגלים מצטיינים לסמסטר אביב תש"ף / חורף תשפ"א

מתרגלים מצטיינים סמסטר חורף תשפ"א

  • אלון גדעון מתרגל מצטיין פקולטי
  • בסלר רון מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד
  • גופמן רוני מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד
  • גל אבנר מתרגל מצטיין פקולטי
  • לוסטיג ערן מתרגל מצטיין פקולטי

מתרגלים מצטיינים סמסטר אביב תש"ף

  • בלאו ניצן מתרגל מצטיין פקולטי
  • גופמן רוני מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד
  • מרדוקס-זקס יונית מתרגל מצטיין פקולטי
  • רבליה רוי מתרגל מצטיין מתמיד

לצפייה באלבום התמונות