news

יום עיון למחקרי רפאל-אקדמיה התקיים בפקולטה לפיזיקה בטכניון ב23/2/22, בחסות הפקולטה.
ביום עיון זה, הראשון מסוגו, לקחו חלק חוקרים מרחבי הטכניון, מרפאל, וסטודנטים משני המוסדות.

נשיא הטכניון, פרופ' אורי סיון, בירך ואמר כי "יום העיון מתקיים כחלק מהידוק הקשרים בין הטכניון לבין לרפאל תחת חזון משותף הרואה בחשיבות התמיכה במדינת ישראל בכלכלה ובביטחון... הטכניון עושה צעדים מרחיקי לכת בקידום שיתופי הפעולה בין חוקרים בתעשייה לבין הטכניון וקשה לחשוב על סינרגיה יותר טובה מהסינרגיה בין הטכניון לבין רפאל".

יום העיון נפתח בהרצאתה של פרופ' דניאלה רווה מהפקולטה לאוירונוטיקה וחלל בנושא " כלי טייס גמישים וגמישים יותר" ((Flexible and Very Flexible Flight Vehicles והמשיך לשני מושבים מקבילים – מדעים והנדסה, בהם סקרו החוקרים משני המוסדות את המחקרים הנעשים בשיתופי הפעולה. אחד משיתופי הפעולה המרכזיים שהוצגו בכנס היה בנושא המחשוב הקוונטי, אשר בחזית המחקר העכשווי הן בתעשייה והן במספר פקולטות בטכניון.

במהלך הפסקת הצהריים התקיימה תחרות פוסטרים מרשימה בה הציגו סטודנטים צעירים לצד חוקרים ותיקים את מחקריהם. הכנס ננעל בהרצאתו של פרופ' דן מייקלס מהפקולטה לאוירונוטיקה בנושא "מנוע על מגח - החזקת להבה בזרימות על קולית" (Scramjet engines – combustion in supersonic flows  ) ובהכרזה על החוקרים הצעירים הזוכים בהרצאה ובפוסטר מצטיין.

שני סטודנטים מהפקולטה זכו בפרסים במהלך יום העיון:
- איתי פרנקל, סטודנט לתואר שני בהנחיית פרופ' דב לוין, זכה בפרס "הרצאה מצטיינת של חוקר צעיר", על הרצאתו:
Configurationl and Vibrational Entropies in Glasses
דמיטרי שישקין, סטודנט לתואר שני בהנחיית פרופ' נועם סוקר, זכה בפרס "פוסטר מצטיין" על פוסטר שכותרתו: Supplying angular momentum to the jittering jets explosion mechanism

נפגש ביום העיון הבא!