news

הדיל ח'מיס

הדוקטורנטית הדיל ח'מיס, בהנחייתו של פרופ' אריאל קפלן, זכתה במקום השלישי, בפוסטר המצטיין של דוקטורנטים במסגרת יום המחקר הטכניוני 2020.

נימוקי השופטים לבחירת הפוסטר הם: "מדידה של תנועת נוקלאוזומים על DNA ברמה של נוקלאוזום בודד; מחקר מולטי-דיסיפלינרי המשלב ביולוגיה ופיזיקה; כלי להבנה של מנגנון בסיסי של שיעתוק DNA. פוסטר מצויין והצגה מצויינת."