about

picture about usהפקולטה לפיזיקה בטכניון מסמיכה סטודנטים בכל הרמות האקדמאיות, החל בלימודי הסמכה לתואר ראשון עד לימודי בתר-דוקטורט. המטרה היא לחנך סטודנטים לחשיבה מדעית רחבת אופקים ויצירתיות.

 

בשנת 1951 הוקמה לראשונה הפקולטה לפיזיקה בפקולטה למדעים אשר פעלה בשכונת הדר. המחלקה הפכה לפקולטה כעשר שנים לאחר מכן.

ב- 1975 הוקם המכון למצב מוצק

וב- 1992 הוקם המכון לפיזיקה עיונית.

ב- 1956 סיימו 7 בוגרים את המחזור הראשון לתואר מוסמך למדעים בפיסיקה ותואר הדוקטור הראשון בפיזיקה הוענק ב- 1956 לאהרון הירש. 

 

בשנת 2004 נחנך בניין הפקולטה החדש  .Lidow Complex

 

במשך השנים נוספו אגפים למעבדות ומשרדים ואולמות הרצאה גדולים להוראת פיזיקה של כלל הסטודנטים בטכניון. הפקולטה משקיעה משאבים באופן תדיר בפיתוח הלמידה וההוראה.

הפקולטה העניקה מעל 3000 תארים ראשונים הכוללים גם תארים משולבים עם פקולטה אחרת.