אורחים

* האורחים הנוכחיים בפקולטה רשומים מטה לצפייה בפרטי אורחים צפויים או שהיו בעבר, אנא בחרו את התאריכים המתאימים.

 
calendar
 
 
 
שם תאריך הגעה תאריך עזיבה מוסד אקדמי חדר טלפון מארח
Anselmi, Stefano 2019-10-03 2020-10-02   Lidow Complex- 617 04-829-2049 Adi Nusser
Callebaut, Nele 2019-09-23 2020-09-22       Shlomo Razamat
Ceccopieri, Fedrico Alberto 2019-09-01 2020-08-31 IFPA     Boris Blok