אורחים

* האורחים הנוכחיים בפקולטה רשומים מטה לצפייה בפרטי אורחים צפויים או שהיו בעבר, אנא בחרו את התאריכים המתאימים.

 
calendar
 
 
 
שם תאריך הגעה תאריך עזיבה מוסד אקדמי חדר טלפון מארח
Anselmi, Stefano 2019-10-03 2020-10-02       Adi Nusser
Callebaut, Nele 2019-09-23 2020-09-22       Shlomo Razamat
Ceccopieri, Fedrico Alberto 2019-09-01 2020-08-31 IFPA     Boris Blok
Martin, Levine 2019-01-01 2020-06-30 Caltech Lidow Complex- 608 077-877-1458 Ehud Behar