נקודות זכות נדרשות לתואר שני:

בוגרי תואר ראשון תלת-שנתי בפיסיקה יחויבו ב-30 נקודות לימוד.

בוגרי תכניות לימוד אחרות (כמו תכנית "פסגות" או תכנית ארבע שנתית) יחויבו ב-16 נקודות לימוד.

 

סטודנטים לתואר שני חייבים להשלים הקורסים הבאים:

 • קורסי חובה - סטודנט חייב את הקורסים הבאים, אם לא למד אותם לתואר ראשון:
  • 118129 - מכניקה סטטיסטית 2-ב
  • 118122 - תורת הקוונטים 3-א
  • 118120 - אלקרודינמיקה א
 • שני קורסים אותם יש להשלים אם הם (או קורסים דומים) לא נלמדו בתואר ראשון:

  • 116217 (114217) - פיסיקה של מצב מוצק א
  • 116004 (114214) - פיסיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים ב' או 118123 מבוא לפיסיקת החלקים
 • את שאר הקורסים ניתן לבחור משאר קורסי הבחירה מפיזיקה המיועדים לתואר שני