graduate

 

נקודות זכות נדרשות לתואר שני:

30 נק' (למסיימי תואר ראשון תלת שנתי)

16 נק' (למסיימי תואר ראשון ארבע שנתי)

 

סטודנטים לתואר שני חייבים להשלים הקורסים הבאים:

א. קורסי חובה - 
סטודנט חייב את הקורסים הבאים, אם לא למד אותם לתואר ראשון:
  • 118129 - מכניקה סטטיסטית 2-א (3.5 נקודות)
  • 118122 - תורת הקוונטים 3-א (3.5 נקודות)

ב. את שאר הקורסים ניתן לבחור משאר קורסי הבחירה מפיזיקה המיועדים לתואר שני.

  • יתכן שסגן דיקן לתארים מתקדמים בפקולטה יחליט בתאום עם הסטודנט על לימוד קורס נוסף כגון: אלקטרודינמיקה (118120) כמקצוע חובה.