services

הפקולטה לפיסיקה בטכניון מספקת תשתיות שרות מגוונות ואף יחודיות (ספריה, מעבדות הוראה ומחקר, קריוגניקה, בתי מלאכה ועוד) לחוקרים ולסטודנטים מהפקולטה, כמו גם לסטודנטים הלומדים בפקולטות אחרות - בזמן שאלו לומדים קורסים בפיסיקה, ולחוקרים מפקולטות אחרות.

בלשונית זו תוכלו למצוא מידע על תשתיות שרות אלו, כיצד לפנות לנותני השרות ומחיר השרות (באם נדרש כזה).

הצעות לשיפור, בקשות, ותלונות יתקבלו בברכה, תוכלו להשתמש בטופס יצירת קשר

בתפריט בצד ימין תוכלו למצוא קישורים לטפסים שימושיים בפקולטה ובטכניון.