graduate

 

שימוש במחשבים ציבוריים

סטודנטים לתואר ראשון, מכל מסלולי הפיזיקה יכולים להשתמש במחשבים ציבוריים הנמצאים בחוות המחשבים בחדר 208 (צמוד לספרייה).
על מנת להשתמש בהם, עליך לפתוח חשבון באמצעות אתר חוות המחשבים.
על מנת לקבל גישה לחוות המחשבים בשעות הלילה, יש צורך בכרטיס סטודנט מקודד, פנו לאחראי בניין מיקי בלייס במידה ויש לכם בעיות עם הדלתות.

מיקוםציודפתיחת חשבון
חוות מחשבים
סורק, 3 מדפסות, תקשורת אלחוטית
 

 

חשבון דואר אלקטרוני

כל סטודנט מקבל מכתב מבית הספר ללימודי הסמכה אשר כולל הוראות פתיחת חשבון טכניוני במחשב וקבלת קוד סודי.

 

חיבור מחשבים ניידים לרשת באמצעות WiFi

מיקומים אפשריים: בספרייה, בלובי הפקולטה ומחוץ לאולמות 001 ו-323.

התחברו לרשת האלחוטית שנקראת "TechSec" באמצעות שם המשתמש והסיסמא של החשבון הטכניוני שלכם, בצורה הבאה:

username @campus.technion.ac.il
רשת זו הינה רשת מאובטחת המאפשרת לכם צפיה בהרצאות וגישה למאגרי מידע אלקטרוניים, ספרים ומאמרים אלקטרוניים ועוד.

בנוסף, עליכם להגדיר את המחשב הנייד בהתאם.