graduate

פרופ' שלמה רזמט

פרופ' שלמה רזמט

סגן דיקן ללימודי הסמכה

בניין פיסיקה תיאורטית (403)
 04-829-3741
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 שעות קבלה: ראשון 09:30-10:30

פרופ' וינסנט דז'אק

פרופ' וינסנט דז'אק

סגן דיקן ויועץ לתלמידי תואר ראשון

 קומפלקס לידוב (608) 
 077-887-1458
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 שעות קבלה: שלישי 11:30-10:30

פרופ' יורם רוזן

פרופ' יורם רוזן

אחראי בחינות סיווג

 קומפלקס לידוב (712) 
 04-829-3208
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתי ממן

אתי ממן

מתאמת הוראה

תכניות לימודים, מערכת לימודים, עדכון קטלוג, תאום בחינות, סגירת תארים, שיבוץ מרצים.

 קומפלקס לידוב (375)
 04-829-5585
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אביטל נתנזון-שריד

אביטל נתנזון-שריד

מתאמת הוראה

תדפיס ציונים, בקשה לחופשת לימודים, קביעת פגישה עם סגני דיקן, בקשה לפטור, הקלות בשל שירות צבאי/מחלה

 קומפלקס לידוב (464) 
 04-829-2027
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אילנה סביון

אילנה סביון

רכזת מנהלית להוראה

שיבוץ והעסקת מתרגלים ומדריכי מעבדה, זימון חדרי הרצאה/תרגול/ סמינרים.

 קומפלקס לידוב (405B) 
 077-887-1830
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בנוסף, ניתן לקבל תמיכה עבור בעיות אישיות, הארכות זמן, בעיות במשפחה, בעיות נפשיות, התאמות למגבלות פיזיות

משרד דיקן הסטודנטים

בשיר מנסור: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.