news

זוכי מלגת רוטשילד 2023-24

ברכות חמות לסטודנטים הזוכים במלגת רוטשילד היוקרתית לשנת 2023-24:
יונדב ברי גינת, סטודנט לתואר שלישי בהנחיית פרופ׳ וינסנט דז׳אק ופרופ' חגי פרץ.
יונית מרודס – זקס, סטודנטית לתואר שלישי בהנחיית פרופ' כנרת קרן.
תכנית מלגות רוטשילד נוסדה במטרה לסייע לחוקרים צעירים מצטיינים ובעלי פוטנציאל יוצא דופן להתקדם בתחום עיסוק המדעי. מרבית מקבלי המלגה השתלבו במוסדות אקדמיים בישראל, ביניהם זכו למעמד מוביל בתחומם וכמה מהם אף ממלאים תפקידי הנהגה אקדמיים בארץ.

 

כל הכבוד יונית וברי, המשיכו להצטיין במחקר ובהצלחה בסיום הדוקטורט וביציאה לפוסט.