news

דניאל מלר

דניאל מלר, דוקטורנט בפקולטה תחת הנחייתו של יעקב קרסיק, זכה בפרס בארקר (Robert J. Barker Graduate Student Award) היוקרתי של אגודת מדעי הפלזמה והגרעין (Nuclear and Plasma Sciences Society, NPSS) לשנת 2022. פרס בארקר מוענק להכרה ולתמיכה בסטודנטים מצטיינים לתואר מתקדם בתחומי הפלזמה.

זכייה זו מתווספת למספר זכיות והוכרות נוספות אשר זכה בהן דניאל בחודשים האחרונים, מלגת ג'ייקובס לשנת 2021/22 ואזכור כבוד בתחרות "מאמר מדעי מצטיין" במהלך הכנס International Conference on Plasma Science (ICOPS 2021).

דניאל רוב ברכות על זכייה נוספת ומכובדת!