news

פרופ' מחקר מוטי זכה בפרס רוטשילד

אנו גאים לשתף כי פרופ' מחקר מוטי זכה בפרס רוטשילד היוקרתי בפיזיקה. פרס רוטשילד הוא פרס שמעניקה יד הנדיב כדי לתמוך, לעודד ולקדם את המדעי הטבע ומדעי הרוח בישראל. הפרסים ניתנים אחת לשנתיים על תגליות בתחומי המתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסות, מדעי החיים, מדעי הסביבה, כימיה, פיזיקה, מדעי החברה, מדעי היהדות ומדעי הרוח.

מוטי שגב הוא פרופסור מחקר בטכניון לפיזיקה ולהנדסת חשמל. תחומי המחקר שלו מתמקדים בפוטוניקה, סוליטונים ואופטיקה קוונטית. הוא זכה במספר רב של פרסים, בינהם פרס ישראל בשנת 2014 ופרס "אמת" בשנת 2019. הוא נבחר לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ב2011, האקדמיה הלאומית למדעים (ארה"ב) ב2019 והאקדמיה האמריקאית לאומנויות ולמדעים בשנת 2021.

 

לרשימת הזוים בפרס רוטשילד: https://www.yadhanadiv.org.il/rothschild-prize

לאתר הבית של מוטי: https://phsites.technion.ac.il/msegev/