news

הפקולטה לפיזיקה בטכניון מקדמת את חינוך הנוער למדע באמצעות התנסות. פרויקט חלו"ם ביוזמתם של בוגרי הפקולטה דר' ליעד לוי ודר' ברק אלפסי, מתקיים במעבדות ההוראה בפקולטה.


במעבדות בעזרת ציוד, מתנסים בני הנוער - ילדי חטיבת הביניים - בהבנת המדע דרך התנסות מעשית. גישה זו, לדעת המדענים בפקולטה לפיזיקה בטכניון, הינה אינטואיטיבית ותיתן לתלמידים הבנה עמוקה וטובה הרבה יותר מאשר לימוד בכתה. ניסיונם של שני הדוקטורים לפיזיקה, שהיו בעצמם חוקרים ניסיונאיים, והגו את הפרויקט מניסיונם האישי, מהווה גורם חשוב בהעברת המסר המדעי לתלמידים. דר' ליעד לוי אומר: "ראשית הם מבצעים ניסוי/התנסות, אחר כך מנתחים מה היה לנו פה. כמו בחיים היומיומיים".

לכתבה של אתר הטכניון

לכתבה של כלבו (גליון 2303, 31.8.2012 עמוד 24)