news

מלגות הצטיינות למשתלמים דצמבר 2022

ברכות למשתלמים אשר זכו החודש בפרסים ובמלגות הצטיינות לשנה"ל תשפ"ג


אלדנה גריצ'ינר, סטודנטית לתואר שלישי בהנחיית נועם סוקר, במלגת ג'ייקובס.

רועי קליין, סטודנט לתואר שני בהנחיית עמוס ירום, זכה במלגת גוטוירט.


כל הכבוד!
אנו מאחלים לכם המשך לימודים ומחקר פוריים.