news

פרופ' ליסה רנדל

ראיון בעיתון "הארץ" עם פרופ' ליסה רנדל (הרווארד) בעקבות הרצאתה הפומבית ב- IPS2017 וביקור בפקולטה, המתאר את עבודתה של רנדל על חומר אפל וממדים נוספים מעוותים. פרופ'יעל שדמי התראיינה לכתבה זו גם כן.

ראו הכתבה המלאה באנגלית ואת הכתבה בעברית