news

סדנה פקולטית בנושא "הוראה לא-קונבציונאלית"

הפקולטה לפיזיקה קיימה סדנה בנושא "הוראה לא-קונבציונאלית" ב26 באי 2022.

הסדנה התמקדה בשיטות הוראה מתקדמות המשלבות כלים טכנולוגית חדשניים וכן יוזמות פדגוגיות ברחבי הטכניון, בכדי לשפר את רמת ההוראה והנגשת הידע בקמפוס, וזאת בהתחשב בשינויים בדפוסי הלמידה של ציבור הסטודנטים בשנים האחרונות. במפגש לקחו חלק מרצים, חברי סגל וצוות הוראה.

פרופ' חוסאם חאיק, דיקן לימודי הסמכה, פתח את המפגש ודן בנושא החדשנות והיזמות בלימודי הסמכה בטכניון. אילו מנועי שינוי מובילים את החדשנות בהוראה הטכניוניות? מהם השינויים והחידושים אשר נעשו בתקופה האחרונה?

ד"ר אולגה צ'ונטונוב, ראש המרכז לקידום הלמידה וההוראה בטכניון העלתה הזדמנויות הוראה חדשות. המרכז פועל לעצב את החינוך וההכשרה בטכניון כך שיתמכו בתהליכי רכישת הידע ופיתוח הכישורים הדרושים לבוגרות ובוגרים מובילים במאה ה21.

ד"ר דניאל לוין, מרצה בפקולטה להנדסה כימית, סיפר על עידוד השתתפות סטודנטיאלית באמצעות הוראה הפוכה ושימוש בלמידה אינטרקאטיבית.

ד"ר עדי וולף, מרצה בפקולטה למתמטיקה, הציגה שילוב מיני-פרויקטים בקורסי שירות במתמטיקה אשר מביאים להשתתפות מוגברת של הסטודנטים.

טלי לוי, מפתחת טכנולוגיות למידה כחלק מהצוות הפדגוגי בפקולטה לפיזיקה, דנה באתגרים בבדיקת מבחנים ובהנעת שינויים פדגוגיים בתחום ובכלל.

ד"ר גידי אלון, מרצה ומתרגל בפקולטה וחוליה מקשרת בין צוות ההוראה בפקולטה והמרכז לקידום הלמידה וההוראה, שיתף את קהל המשתתפים בשינויים שנעשו במבנה קורס פיזיקה 2פ אשר שודרג עם מודל כיתה הפוך ועבודת הכנה של הסטודנטים לקראת כל שיעור.

הכנס נסגר בדיון שהעלה פרופ' חגי פרץ בנושא הכיתה ההפוכה מתוך נסיונו האישי, תוך דגש על סוגיית מידת ההשקעה הנדרשת מצד הצוות ומצד הסטודנטים למול התועלת.

הסדנה הועברה כחלק ממאמצים תמידיים של הצוות הפדגוגי בפקולטה לעדכן ולשפר את רמת ההוראה ושיטות ההוראה, תוך התעדכנות בתמורות הפדגוגיות והטכנולוגיות הקיימות בתוך ומחוץ לטכניון.

אנו מאחלים הוראה פורייה ונעימה לכלל הפקולטה והטכניון!

 

 

non conv teaching 2022 Haick