news

מסיבת חנוכה בסימן מצוינות בפקולטה לפיזיקה

מסיבת חנוכה בסימן מצוינות נערכה בפקולטה לפיזיקה. במהלך הארוע חולקו מלגות בחסות חברת KLA Tencor לסטודנטים בתוכנית המצוינים הפקולטית.

בנוסף למלגות, תוכנית המצוינים של הפקולטה לפיזיקה מאפשרת לסטודנטים איכותיים להשתלב בשלב מוקדם ככל האפשר בחזית המחקר והעשייה המדעית בפקולטה.

כמו כן הוענק במהלך הארוע פרס KLA Tencor למצוינות בקבלה לתואר מתקדם בפיזיקה.

חג שמח!