news

שנה טובה התשפג

כבכל שנה הרמנו בפקולטה כוסית לכבוד השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

שנת התשפ"ב היתה שנה אקדמית פורייה עם כמות יוצאת דופן של מענקי מחקר תחרותיים, מספר פוסטדוקטורנטים העולה על מספר חברי הסגל וחזרה מוצלחת לשיגרת כנסים ואירועים אקדמיים וחברתיים.


בשנה הקרובה יצטרפו לשורותינו שני חברי סגל חדשים - ד"ר בן אוחיון וד"ר שמואל ביאליק.
אנו מברכים לשנה טובה, בריאה ומוצלחת את הסטודנטים, המשתלמים, העובדים, החוקרים, המרצים והסגל בפקולטה לפיזיקה ובכל בית הטכניון!