news

ברכות למוטי שגב, אלכסנדר דיקופולצב וערן לוסטיג על זכייתם בפרס הרשל ריץ' לחדשנות 2022

הניתן עבור "המצאות, תגליות ופיתוחים, תוכנות מחשב או פרסומים בעלי פוטנציאל למימוש עסקי".

 

הפרס מוענק על עבודת מחקר בנושא “Topological insulator VSCEL array”.
הממצאים פורצי הדרך פורסמו ע"י Science בספטמבר 2021 ונבחרו לרשימת עשרת המחקרים הנבחרים לשנת 2021 של Physics World. תוצאות המחקר סוללות את הדרך ליישומים של טכנולוגיות עתידיות רבות כגון מכשירים רפואיים, תקשורת ומגוון שימושים נוספים.