news

הילה גלנץ

הילה גלנץ, דוקטורנטית בפקולטה לפיזיקה בהנחייתו של פרופ' חגי פרץ, זכתה במלגת ות"ת לדוקטורנטיות מצטיינות היי טק, לשנת תשפ"ב.

מחקרה עוסק בשלב חשוב ונפוץ בהתפתחות מערכות כוכבים מרובות הנקרא שלב המעטפת המשותפת (Common Envelope), במהלכו הכוכבים מתקרבים זה לזה עד אשר אחד הכוכבים משיל את המעטפת הגזית שלו (היא המעטפת המשותפת) ולעיתים הכוכבים מתמזגים. למרות החשיבות הרבה שיש לתהליך זה והשפעתו הנרחבת על עתיד הכוכבים במערכת קיימת אי ודאות רבה בנוגע לתהליכים הפיזיקליים המשתתפים בו. מאחר והתהליך קצר באופן יחסי לתהליכים אסטרופיזיקליים אחרים ובנוסף האנרגיה המשתחררת בו בצורה הניתנת לצפייה הינה נמוכה יחסית, לא ניתן לצפות בו בזמן אמת והחוקרים מבינים אותו רק על סמך חישובים והשוואה למערכות הסופיות הנצפות. היות והמערכות מאד גדולות ומכילות תהליכים פיזיקליים רבים, לא קיים חישוב בודד כדי לתאר את הבעיה ואנו נדרשים לבצע סימולציות נומריות מורכבות הלוקחות בחשבון זרימה, ריאקציות גרעיניות, מעברי אנרגיה, כבידה ועוד, כל זאת בתלת מימד. במסגרת הדוקטורט הילה מבצעת סימולציות נומריות רבות של תהליך זה במערכות זוגיות ומשולשות של כוכבים, סימולציות הרצות על מחשבי על, בשילוב עם חישובים אנליטיים נוספים התורמים רבות להבנת הדרך שבה כוכבים אלו עוברים דרך שלב המעטפת המשותפת.

הילה התחילה את לימודיה בטכניון במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל במסלול לתואר כפול במדעי המחשב ופיזיקה. את התואר השני באסטרופיזיקה בטכניון, תחת הנחייתו של פרופ' חגי פרץ, עשתה במקביל לשירות צבאי של 6 שנים כקצינה ביחידה להגנת מידע, כראש צוות מחקר ופיתוח. לאחר סיום השירות הצבאי המשיכה ללימודי הדוקטורט, אף הוא בהנחיית פרופ' חגי פרץ.

 

ברכות הילה!