news

פרויקט חלו"ם הנו חלומם של שני בוגרי הפקולטה לפיזיקה בטכניון - דר' ליעד לוי ודר' ברק אלפסי.
כמו כל חלום הוא התחיל בלי אמצעים, רק עם הרבה חזון.
ליעד הלהיב את הנהלת הפקולטה לפיזיקה ברעיון שמהותו ללמוד מדע דרך התנסות מגיל צעיר.
הפקולטה לפיזיקה נידבה את משאביה במעבדות המחקר לצורך הרצת אב טיפוס או פרויקט בוחן לרעיון זה.
המיזם החדש עובד כבר שנתיים עם תלמידים מביה"ס עירוני ג', מכתות ז' ו-ח', כך שיש כבר שני מחזורי תלמידים שהתנסו.
התרומה האדירה, לנוער שמשתתף במיזם וכמובן למשק הישראלי, תבחן כמובן רק בעוד שנים.
כולנו צריכים להודות:
  • לבעלי הרעיון - שגיבשו את החזון.
  • למנהלי בתי הספר - שמוכנים להיות הראשונים מתוך ראיית הפוטנציאל בחזון.
  • לתורמים - שרואים רחוק.
ראו מאמר שהתפרסם ב-"מידעון חיפה" באתר חיפהחיפה בנושא פרויקט חלו"מ: חלום המצויינות במדעים
קרדיט לתמונה: חיפהחיפה