news

סרן (במיל') דניס קרוחמלוב-וקסלר ז"ל

בשנה קשה מנשוא אנו מתייחדים עם זכרם של הנופלים, הנרצחים והניספים וכואבים על אובדן החיים במערכות ישראל ופעולות האיבה.

 

סרן (במיל') דניס קרוחמלוב-וקסלר ז"ל, אשר נפל בחודש ינואר האחרון באסון במחנה הפליטים אל-בורייג' שבמרכז רצועת עזה, היה אמור להתחיל השנה את לימודיו בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל בטכניון. לזיכרו של דניס יוקדש פרויקט סטודנטים לתכנון לוויין NOVA-SAT אשר מפותח בטכניון ועתיד לשאת את הגלאי GALI, גלאי למדידת קרינת גמא מרחבית המפותח בפקולטה לפיזיקה. השם שניתן ללוויין, NOVA-SAT, משלב בין הנצחת אירועי ה-7 באוקטובר במסיבת הנובה עם המשימה המדעית המרכזית של הלוויין.

 

אנו זוכרים ומזכירים את שמות אנשי הפקולטה אשר נפלו במערכות ישראל:

אלי (אליעזר) שטיאסני

יובל לוי

ישעיהו (סבק) בוקשפן

משה (טקסי) וקס

משה-ירחמיאל בן-סירה

מנחם (מיליק) ברנר

עודד שלידור שלודרר

רפאל (רפי) לב

שמואל קוכן

 

יהי זכר הנופלים והנירצחים ברוך.

 

קיר זיכרון לאנשי הטכניון שנפלו במערכות ישראל.קיר זיכרון לאנשי הטכניון שנפלו במערכות ישראל.

 

English - NOVA-SAT in memory of the late Captain (res.) Denis Krokhmalov Veksler