news

עופר נויפלד

עופר נויפלד, דוקטורנט מקבוצת המחקר של פרופ' אורן כהן, זכה בפרס האגודה הישראלית לפיזיקה על שם יואל רקח, לסטודנט מצטיין בפיזיקה עיונית.

ברכות עופר!