news

עומר גרנק

ברכות לעומר גרנק, משתלם לתואר דוקטורט בפיזיקה, על זכייתו במלגת גוטווירט לשנה"ל תשפ"א.

עומר לומד במסלול ישיר לדוקטורט בהנחייתו של יריב כפרי.