news

 הפקולטה גאה להודיע על המרצים הבאים אשר זכו בהצטיינות עפ"י הערכת הסטודנטים בסמסטר אביב תשע"ט

 

איתי ארד – ציון לשבח על הצטיינות בהוראה על הקורס אינפורמציה קוונטית
יריב כפרי – ציון לשבח על הצטיינות בהוראה על הקורס פיסיקה סטטיסטית ותרמית

 

אנו מברכים אתכם ומודים לכם על תרומתכם לקידום ההוראה.
המשך עשיה פוריה ומצטיינת!