news

מרצים מצטיינים אביב 2020

הפקולטה גאה להכריז על המרצים הבאים אשר זכו בהצטיינות עפ"י הערכת הסטודנטים בסמסטר אביב תש"ף

 

הצטיינות יתרה בהוראה:
אגמון דוד
מרטיסקאינן חנה
סוקר נועם

 

הצטיינות לשבח בהוראה:
ארד איתי
עכאשה מוחמד
קרן עמית
רזמט שלמה

 

אנו מברכים אתכם ומודים לכם על תרומתכם לקידום ההוראה.
המשך עשיה פוריה ומצטיינת!