news

מתרגלים מצטיינים אביב תשפ"ג

הפקולטה גאה לברך את המתרגלים המצטיינים אשר קיבלו פרסי הצטיינות בהוראה לסמסטר אביב תשפ"ג:

  • עומר גרנק - מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד
  • אנסטסיה ויינבאום - מתרגלת מצטיינת פקולטית
  • גיא מושל - מתרגל מצטיין פקולטי
  • ליאת נמירובסקי לוי - מתרגלת מצטיינת פקולטית
  • עמית קם – מתרגל מצטיין מתמיד

 

הפרס למתרגלים מצטיינים נועד לתת את ההכרה הראויה למי שעשו את המלאכה בנאמנות ובהצטיינות. ההוראה היא אחת ממטרותיו העיקריות של הטכניון בכלל והפקולטה לפיזיקה בפרט והמתרגלים והמתרגלות הם נדבך מרכזי בהוראה.

הסגל והסטודנטים מעריכים ומוקירים את תרומתכם,
המשיכו להצליח!