news

מתרגלים מצטיינים חורף תשפ"ג 2022-23

הפקולטה גאה לברך את המתרגלים המצטיינים אשר קיבלו פרס הצטיינות בהוראה לסמסטר חורף תשפ"ג:

אוריון נדב  –  מתרגל מצטיין פקולטי

מלר דניאל –  מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד

מנגל איתי  –  מתרגל מצטיין פקולטי

קם עמית   –  מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד

 

הפרס למתרגלים מצטיינים נועד לתת את ההכרה הראויה למי שעשו את המלאכה בנאמנות ובהצטיינות. ההוראה היא אחת ממטרותיו העיקריות של הטכניון בכלל והפקולטה לפיזיקה בפרט והמתרגלים והמתרגלות הם נדבך מרכזי בהוראה.

הסגל והסטודנטים מעריכים ומוקירים את תרומתכם,

 

כל הכבוד, המשיכו להצליח!