news

הפקולטה לפיזיקה גאה להודיע על הצטרפותו של מוחמד עכאשה לרשימת המרצים המצטיינים המתמידים.

ברשימת המרצים המתמידים נכללים מרצים שנבחרו ע"י הסטודנטים למרצים מצטיינים במשך עשר שנים ברציפות, לפחות סמסטר אחד בשנה. מוחמד נבחר 40 פעמים כמרצה מצטיין, הישג המצביע על ההוקרה וההערכה הרבה שהסטודנטים רוחשים לו ולעשייתו בתחום החינוך וההוראה.

 

מתוך דבריה של ד"ר אביגיל ברזילי, ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה בטכניון: "לכבוד ולעונג לי להודיע לך על הצטרפותך לרשימה המכובדת של מרצים מצטיינים מתמידים. אהבתך ומסירותך להוראה באים לידי ביטוי בדברים שנכתבו ע"י הסטודנטים במשובי ההוראה".

 

המשך עשיה פוריה ומצטיינת!