news

ריטריט 2019

הפקולטה לפיזיקה קיימה את הריטריט השנתי ב25 לפברואר ביקבי בנימינה.

הסטודנטים לתואר מתקדם העבירו הרצאות מרשימות והציגו תוצאות מעניינות מהמחקרים שהם עורכים. במהלך הפסקת הצהריים ביקרו המשתתפים בגני רמת הנדיב ושמעו על חייו ופועלו של הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד.