news

 

ב-02.05.18 קיימנו יום מחקר אשר במהלכו העבירו חברי הסגל הרצאות קצרות אשר חשפו את הסטודנטים לתואר ראשון לתחומי המחקר בפקולטה, ולאחריהם הציגו הסטודנטים לתארים מתקדמים פוסטרים על עבודותיהם.

ארבעה סטודנטים נבחרו לייצג את הפקולטה בתחרות הפוסטרים הטכניונית:
אלון יגיל - Diamagnetic Vortex Barrier Stripes in Underdoped BaFe2(As1-xPx)2
רוני גופמן - A Mixed Helium-Oxygen Shell in some Core-Collapse Supernova Progenitors
עופר נויפלד - Group Theory for Harmonic Generation
בוריס טימצ'נקו- Out-of-Equilibrium Quantum Radiation and Atomic Motion

תום שינדלמן, סטודנטית לתואר ראשון המתחילה בשנה הבאה תואר שני, סיפרה "המרצים הסבירו בגובה העיניים על המחקרים המתבצעים בפקולטה ועודדו להמשיך לתואר מתקדם. כמו כן היה מעניין לראות את המחקרים הנעשים על ידי הסטודנטים." אלדנה גריצ'ינר, סטודנטית לתואר ראשון אשר הציגה פוסטר על מחקר אשר עשתה כחלק מפרויקט באסטרופיזיקה, הוסיפה "יום המחקר יצר תחושת שייכות פקולטית. יתרה מכך ניתנה לי ההזמדנות להציג את המחקר שלי בפני שאר הסטודנטים וכן להתמודד עם שאלותיהם. אני מקווה שהצלחתי להדביק את שאר הסטודנטים באהבה שלי למחקר ולעורר מוטיבציה". דיקן הפקולטה פרופ’ אהוד בכר סיכם ואמר "נהננו להשתתף בחגיגה של מחקר שהפגישה פרופסורים, תלמידי מחקר, ותלמידים לעתיד מהטכניון ומאוניברסיטאות אחרות. מגוון תחומי המחקר של הפקולטה הוצגו לראווה והפוסטרים איפשרו לתלמידי המחקר לשתף את הנוכחים במחקריהם.”

קישור לתמונות נוספות מיום המחקר