news

תמונה רועי רחין

רועי רחין זכה במלגת רמון היוקרתית להשתלמויות החלל לשנת 2019 ממשרד המדע והטכנולוגיה.

 

מחקרו של רועי באסטרופיזיקה, בהנחייתו של אהוד בכר, עוסק בתכנון ובניית גלאיי קרינת גמא על לווינים קטנים, אשר ישפכו אור על התמזגות של כוכבי נויטרונים וחורים שחור.

 

כל הכבוד!