news

רועי רחין

אנו גאים לברך את רועי רחין, משתלם לתואר דוקטורט בהנחיית אהוד בכר, על זכייתו במלגת קרן צוקרמן היוקרתית להשתלמות בתר (פוסט) דוקטורט ב-National Aeronautics and Space Administration (NASA)  לשנה האקדמית 2022-23. זכייה זו מגיעה לאחר קבלת מלגת פוסטדוקטורט יוקרתית מטעם NASA. מטרת מלגת צוקרמן היא הכשרת בוגרי הטכניון למסלול אקדמי, תוך ציפייה שהדבר יוביל בהמשך להצטרפותם לאקדמיה או לתעשייה הישראלית.

 

המחקר של רועי עוסק בשני נושאים מרכזיים, ספקטרוסקופיה בתחום קרינת X ופיתוח מכשור לגילוי התפרצויות קרינת גאמא. בתחום קרינת ה-X  רועי חוקר ספקטרה של קווי פליטה בגלקסיות פעילות וזוגות בינאריים על מנת ללמוד על הסביבה הפיזית של מקורות אלה. בתחום המכשור הצוות מפתח ובונה גלאי קרינת גאמא בשם גלי (GALI) המסוגל לזהות כיווני מקורות (כמו התפרצויות קרינת גאמא) בדיוק גבוה מאוד ביחס לגודל שלו. ניסוי GALI צפוי לעלות בקרוב לתחנת החלל הבין לאומית.

 

בנאסא יצטרף לקבוצת הקלורימטרים של מכון גודארד לחקר החלל. קבוצת הקלורימטרים מפתחת גלאי קרינת X מבוססי מוליכי על בעלי רזולוציה אנרגתית גבוהה מאוד הנקראים מיקרו-קלורימטרים. גלאים אלה צפויים לשפר משמעותית את יכולות הספקטרוסקופיה בתחום ה-X  ולאפשר זיהוי של קווי פליטה שלא נצפו מעולם. חלק מהמחקר בו יעסוק יתמקד במדידת קווי פליטה אלה באמצעות גרסאות ארציות של מיקרו-קלורימטרים במעבדות מחקר יעודיות המסוגלת לייצר את אותם קווי פליטה שאנו מצפים למדוד בחלל.

 

רועי כל הכבוד ובהצלחה בהמשך הדרך!

 

Roi Rahin with Eytan Stibbe and Inbal Kreiss of the Ramon Foundation, next to the GALI experiment

 בתמונה: רועי רחין עם האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה וענבל קרייס העומדת בראש משימת רקיע בקרן רמון, ליד GALI