news

שנה טובה תשפ"ד

הפקולטה התאספה לציון השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. בהרמת הכוסית החגיגית סיכם הדיקן פרופ' עדי נסר את שנת התשפ"ג הפורייה שמסתיימת עתה וברך את כל הפקולטה לשנת התשפ"ד מוצלחת עוד יותר.

בימים אלה הצטרפו לשורותינו שלושה חברי סגל חדשים - ד"ר רם אדר, ד"ר איליה סבטליצקי וד"ר עידו שורץ.


ברכות ליאן כץ – עובד טכניון מצטיין יחידתי.

ברכות לאפרת סבח – עובדת מוסד הטכניון מצטיינת יחידתית.

 

אנו מברכים לשנה טובה, בריאה ומוצלחת את הסטודנטים, המשתלמים, העובדים, החוקרים, המרצים והסגל בפקולטה לפיזיקה ובכל בית הטכניון!

 

אלבום תמונות: https://photos.app.goo.gl/xKDstj8521RdZPgv7