news

תסנים ביאדסי

ברכות לתסנים ביאדסי, משתלמת לתואר שלישי בפיזיקה, בהנחייתו של פרופ' נתנאל לינדנר, על זכייתה במלגת אריאן דה רוטשילד ללימודי דוקטורט לשנת תש"פ.

ברכות תסנים!