news

Congratulations to our students who won the Technion challenge cap for 2013 

טכניון צ'אלנג' זוהי תחרות פקולטית שמתקיימת השנה בפעם השניה.
התחרות כוללת 8 תחרויות אישיות/קבוצות קטנות, עם פרסים אישיים לכל תחרות ופרס גביע הטכניון צ'אלנג' לפקולטה הזוכה לפי ניקוד משוכלל של כל התחרויות.
התחרויות הן: קליעה, שחמט, כדורגל, כדורסל, כדורעף, ריצת ניווט, ומירוץ חיפה.


הפקולטה שלנו התמודדה ביחד עם מספר פקולטות אחרות כשהפקולטה לפיזיקה תרמה 67 אחוז מסך הנקודות הכולל.
בכוחות משותפים והרתמות של מרבית תלמידי הפקולטה יצאנו למספר תחרויות בכמות גדולה של אנשים, רצנו, שיחקנו, התחרנו, נהננו. לבסוף זכינו בגביע הטכניון תוך כדי שאנחנו משאירים מאחור פקולטות בהם מספר הסטודנטים הלומדים גדול פי עשרה מהפקולטה שלנו.
הזכיה מעניקה לפקולטה כ-10000 ש"ח לשימוש הועד לטובת הסטודנטים.
תודה לכל מי שתרם והשתתף ועזרתם לנו לעזור לכם צפו להפתעות...

לינק לטבלת הנקודות הסופית

 [widgetkit id=7]