news

יאן קאו

יאן קאו (Yang Cao), דוקטורנט בפקולטה תחת הנחייתו של יעקב קרסיק, זכה בפרס ג'נתר (Arthur H. Guenther ) לסטודנט מצטיין בתחום מדע, הנדסה וטכנולוגיית הפלזמה. הפרס ניתן בכל שנה לסטודנט מצטיין בתחום ומוענק אחת לשנתיים בכנס בינ"ל. כחלק מהזכייה יקבל יאן פרס על סך 2000$.

יאן רוב ברכות על זכייה מכובדת נוספת!