news

ברכות ליונדב ברי גינת על זכייתו במלגת אדמס עבור דוקטורנטים מצטיינים במדעי הטבע, במתמטיקה, במדעי המחשב ובהנדסה לשנת תשפ"א.

ברי לומד במסלול ישיר לדוקטורט בהנחייתם של פרופ' וינסנט דז'אק ופרופ' חגי פרץ  ונושא המחקר שלו מקורות אסטרופיסיקלים וקוסמולוגים של גלי כבידה והסביבות שלהם