news

יוסף זינאתי

ברכות ליוסף זינאתי על פרס במלגת ות"ת לבתר- דוקטורנטים מצטיינים לבני החברה הערבית להשתלמות בתר-דוקטורט בנוסף לזכיה המוקדמת במלגת Postdoctoral Fellow in The Johns Hopkins University