research bits

dקרינה המקוטבת שצולמה סביב החור השחור במרכז גלקסיית M87 (Credit: EHT Collaboration)

הצוות הבינלאומי של Event Horizon Telescope (EHT), אשר צילם לראשונה חור שחור ב2019 פירסם מדידות חדשות בהן נמדד קיטוב האור הנפלט מהחור השחור במרכז אותה גלקסיה (M87).

רועי רחין, דוקטורנט בפקולטה תחת הנחייתו של אהוד בכר ומילגאי של הקרן ע"ש אילן רמון, סוקר את התגלית המרתקת בידיעה אשר התפרסמה באתר מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ובynet.