research bits

 

ארי לאור ואהוד בכר לקחו חלק בצוות בינלאומי אשר סקר את קרינת הרדיו הנפלטת מגרעיני גלקסיות פעילים הפולטים קרינת רדיו חלשה (radio-quiet active galaxies). עבודתם התפרסמה ב29 באפריל 2019 בעיתון Nature Astronomy .

 

חורים שחורים מסיביים מאוד שוכנים בגרעין (מרכז) של מרבית הגלקסיות. בחלק מהגלקסיות הללו מופיעה פעילות שבה נספח חומר לחור השחור המסיבי במרכזן, שהופך את הגרעין לגרעין גלקטי פעיל (AGN). גרעין גלקטי פעיל מפיק קרינה על פני הספקטרום האלקטרומגנטי כולו, אשר יכולה לגבור בעוצמתה על הקרינה של עשרות או מאות מיליארדי הכוכבים בגלקסיה. חלק מהגרעינים הגלקטיים הפעילים רועשים ברדיו, כלומר פולטים קרינת רדיו חזקה הנוצרת על ידי סילונים יחסותיים של פלזמה מגנטית. אולם, מרבית הגרעינים הגלקטיים הינם שקטים יחסית ברדיו, ומקור הקרינה החלשה ברדיו אינו ברור. בגרעינים גלקטיים אלו, המחסור בסילונים אנרגטיים מאפשר לנו לסקור את קרינת הרדיו ממגוון רחב של מנגנונים אפשריים, כגון אזורים של יצירת כוכבים, רוחות, גלי הלם וקורונה שמקורה בדסקת הספיחה. חקירת הקרינה בתחום הרדיו יכולה לשמש ככלי לבחינת המנגנונים הללו בדיוק וברזולוציה מרחבית חסרות תקדים, הודות לדור הנוכחי והעתידי של מערכי טלסקופים בתחום הרדיו.