research bits

קבוצת המחקר של ג'ף סטיינהאור

ברכות לקבוצתו של ג'ף סטיינהאור, חואן רמון מונז דה נובה, קטרינה גולובקוב וויקטור ל. קולובוב, על מחקרם אשר התפרסם ב29 במאי 2019 בעיתון Nature.

 

בעבודה זו מדדה הקבוצה את ספקטרום הקורלציה של קרינת הוקינג הנפלטת ממערכת אנלוגית (מקבילה) לחור שחור ומצאה כי הקרינה אכן תרמית בטמפרטורת הוקינג הנקבעת על ידי האנלוגיה לשדה כבידה. קרינת הוקינג נמדדה בתחום של יחס דיפרסיה לינארי, באנלוגיה לחור שחור אמיתי. בנוסף, בני הזוג לקרינת ההוקינג הם בעלי אנרגיה שלילית. עבודה זו מאשרת את התחזית של תיאורית הוקינג הנוגעת לערכה של טמפרטורת הוקינג, כמו גם את התרמיות של הספקטרום. תרמיות זו היא בבסיסו של פרדוקס המידע (או השמדת המידע) בתוך חור שחור. הקורלציה בין החלקיקים (חלקיקי קרינת הוקינג ובני הזוג שלהם) מרמזת כי לחור השחור האנלוגי אין את האנלוגיה לחומת אש באופק המאורעות.

 

קישור למאמר: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1241-0

דף הבית של ג'ף סטיינהאור: https://phsites.technion.ac.il/atomlab/