research bits

עכאשה, סוקר, ערפילית הטבעת הדרומית

מוחמד עכאשה ונועם סוקר מציגים בכתב העת nature astronomyממצאים חדשים הנוגעים לערפילית הטבעת הדרומית, יחד עם 70 עמיתים מרחבי העולם. עיקר התגלית: הטבעות בערפילית עוצבו על ידי ארבעה או חמישה כוכבים ולא על ידי שני כוכבים כמו במרבית המקרים האחרים. ערפיליות פלנטריות נוצרות כתוצאה ממותם של כוכבים כמו השמש שלנו. כוכב הוא כדור גז המייצר אנרגיה בתהליך של היתוך גרעיני. צורתו נקבעת על ידי משחק הכוחות בין כוח הכבידה, המושך את הגז למרכז הכדור, ובין ההיתוך היוצר לחצים כלפי חוץ. כאשר אוזלים היסודות הנדרשים לתהליך ההיתוך גוברת השפעתו של כוח הכבידה והכוכב מתכווץ לכדי "ננס לבן"; במקביל המעטפת החיצונית של הכוכב נזרקת לחלל ויוצרת ענן גז בגודל שנת אור בערך. ענן הגז נקרא ערפילית פלנטרית. גם השמש שלנו צפויה ליצור ערפילית פלנטרית בעוד כ-6 מיליארד שנים.

ערפילית הטבעת הדרומית, או בשמה המדעי NGC 3132, היא חלק משביל החלב, ומרחקה מכדור הארץ הוא כ-2,500 שנות אור. על פי ההשערה המקובלת, מרבית הערפיליות הפלנטריות נוצרות מזוגות כוכבים, אולם המחקר החדש מצביע על כך כי במקרה המעניין של ערפילית הטבעת הדרומית היו מעורבים ארבעה ואולי אף חמישה כוכבים. שניים מהכוכבים נראים בתמונות של הטלסקופ. שלושת הכוכבים האחרים עדיין לא נצפו, וקיומם הוסק מהחישובים של חוקרי הטכניון ועמיתיהם.

 

בתמונה: שני מבטים על הגז בערפילית הטבעת הדרומית

SCIENCE: NASA, ESA, CSA, STScI, Orsola De Marco (Macquarie University). IMAGE PROCESSING: Joseph DePasquale (STScI)

 

הודעה לעיתונות של NASA: https://webbtelescope.org/contents/news-releases/2022/news-2022-059

 

למאמר: https://www.nature.com/articles/s41550-022-01845-2

 

קראו בynet כאן.