in memoriam

יאן גינוסר

 
לזכרם
 

1929-2020


פרופסור אמריטוס


הפקולטה לפיזיקה אבלה על פטירתו של יאן גנוסר בגיל 91 ממחלה קצרה.


פרופסור מן המניין בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה ובמכללת אורנים, סשה גורדון, סטודנט לשעבר של יאן גנוסר, ספד לו.


סשה הוא בוגר הפקולטה בתואר דוקטור מ-1984, יאן גינוסר היה המנחה שלו.


הספד מאת פרופ' מיכאל שטייניץ, קולגה וחבר.


הספד מאת בתו של יאן גנוסר, אן עינב.


הספד מאת פרופ' אהוד בכר.