עילי מנגל

 
משתלמים
סטודנט ללא מנחה
דוא"ל:   ilaymangel@campus.technion.ac.il
נושא מחקר:   לא נקבע / לא ידוע