עילי מנגל

 
משתלמים
סטודנט ללא מנחה
דוא"ל:   ilaymangel@campus.technion.ac.il
נושא מחקר:   לא נקבע / לא ידוע
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 311 טלפון: 04-829-5915