זיו מיקוליצקי

 
נספחים
דוא"ל:   zivphy@gmail.com
נושא מחקר:   אסטרופיזיקה
מארח:   נסר, עדי
משרד:קומפלקס לידוב חדר: 355 טלפון: 04-829-3785