גל גומפל

 
משתלמים
מסטרנט תיאורטי ונסיוני
דוא"ל:   gal.gumpel@campus.technion.ac.il
נושא מחקר:   אסטרופיזיקה
מנחה:   ריבק, ארז
משתלמים:קומפלקס לידוב חדר: 215 טלפון: 04-829-2209