news

 הפקולטה חנכה מערכת חדשה ומתקדמת של ניסוי מיקרוסקופ כוח אטומי במעבדת ההוראה המתקדמת, תרומתה הנדיבה של חברת KLA.

 

KLA היא מובילה עולמית במטרולוגיה ובדיקות עבור תעשיית יצור המוליכים למחצה. מוצרי KLA מאפשרים מדידות עם דיוק תת-נונמטרי ומחפשת באופן תדיר אחר טכנולוגיות, כגון AFM, המסוגלות לדרישות הקיצוניות הללו.